คำเทศนา วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2019

"จงชื่นชมยินดีในความหวัง"

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "จงชื่นชมยินดีในความหวัง" (โรม 12:12; ปฐมกาล 39:1-19)

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

 

  อ่านบทความย้อนหลัง