นมัสการ วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2019 (รอบที่ 2)

"ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน"

 

ผู้นำนมัสการ: คุณ เปรมวดี แก้วดอก "ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน"

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

 Visitor 22

 อ่านบทความย้อนหลัง