นมัสการ วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2019 (รอบที่ 2)

"ถวายตัวท่านแด่พระองค์"

 

ติดตามบทเพลงนมัสการ วันอาทิตย์เพิ่มเติม http://www.bangkokfellowship.com/page...

ผู้นำนมัสการ: คุณ กิตติ เอี่ยมวิจิตร "ถวายตัวท่านแด่พระองค์"

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

 

  อ่านบทความย้อนหลัง