คำเทศนา อาทิตย์ 10 มีนาคม 2019

"บุรุษผู้เป็นความหวัง"

 

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "บุรุษผู้เป็นความหวัง" ( มัทธิว 12.18-21/ อิสยาห์ 42.1-4)

  อ่านบทความย้อนหลัง