คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

"ชีวิตนี้ มีความหวังเสมอ"

 

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 หัวข้อ "ชีวิตนี้ มีความหวังเสมอ"

โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง