นมัสการ วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน 2019 (รอบที่ 2)

"พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อ"

 

ติดตามบทเพลงนมัสการ วันอาทิตย์เพิ่มเติม http://www.bangkokfellowship.com/page...

ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา

"พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อ" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

 

 Visitor 16

 อ่านบทความย้อนหลัง