คำเทศนา อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2019

"คริสตจักรที่มีสง่าราศี"

(มาระโก 2.1-12)
  อ่านบทความย้อนหลัง