นมัสการ วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2019 (รอบที่ 2)

"ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระเจ้า จงได้รับพระพร"


 อ่านบทความย้อนหลัง