นมัสการ วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2019 (รอบที่ 2)

"เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์"

 


 อ่านบทความย้อนหลัง