เพลง พระเยซูทรงเป็นคลังสมบัติ

 

 

Bm                    G                        

1. พระเยซูทรงเป็นคลังสมบัติชีวิตข้า 

Bm     F#       Bm 

เป็นคลังแห่งพระกรุณาน่าเชิดชู

         Bm                                 G                

เหมือนมาเรียที่นั่งใกล้พระบาทพระเยซู

Bm     F# 7     Bm  

เพราะเธอรู้ว่าเป็นที่พักอันดีงาม

                A                               Bm                    

           นามอันไพเราะคือนามพระเยซูพระบุตร 

            A               Bm   F# 

ข้ารักสุดใจสุดจิตและขอทูนเทิด

                     Bm                         G                

           ข้าสิ้นสงสัยแต่ข้ายกย่องและชูเชิด  

          Bm       F#7           Bm

พระผู้ประเสริฐประทานสว่างแก่ข้า

 

 

2. ข้าซ่อนในรอยแผลอันเจ็บปวดของพระองค์ 

ที่ทรงทนทุกข์เพื่อความผิดบาปของข้า

เมื่อถูกทดลองพระธรรมช่วยส่องนำมรรคา 

โดยฤทธิ์เดชาพระองค์ข้าจึงชนะ

ขอให้ข้าร้อนไปด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 

ขอทรงประทานเพิ่มเติมความรักภายใน

เพื่อความรักนี้จะนำผู้อื่นเข้ามาใกล้ 

ให้พบกับสันติสุขในพระคริสต์เจ้า

 

3. ในชีวิตนี้ข้าไม่มีความหวังอันใด   

ข้ายอมถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า

ขอให้ข้าเป็นสว่างส่องโลกที่โศกเศร้า 

เหมือนกลุ่มแสงดาวที่ส่องระยับนภา

พระเยซูประทานความอิ่มให้บริบูรณ์ 

ข้าร้องเทิดทูนสรรเสริญ ฮาเลลูยา

พระองค์เป็นชีวิตนิรันดร์ ณ บ้านเมืองฟ้า 

ที่นั่นข้าจะได้อยู่เป็นนิจนิรันดร์

 

4. อันพรสวรรค์ ตะลัน สติ ปฏิภาณ 

พระองค์ประทาน ทำการ ตามน้ำพระทัย

สินทรัพย์นับล้าน บ้านพัก ตำหนัก ที่อาศัย   

พระองค์มอบให้  เพื่อใช้ ขยายแผ่นดิน

ทรงมอบฉันทา เพิ่มพูนเงินตรา พระภูมินทร์ 

ประทานเวลา  ข้าฯทำกำไรโภคิน

ข้าฯสิ้นสงสัย แต่ข้าฯยกย่องและชูเชิด  

พระผู้ประเสริฐ ประทานสว่างแก่ข้าฯ

 

 

 

 Visitor 12

 อ่านบทความย้อนหลัง