สร้างชีวิตอย่างพระกุมาร

 

ศบ.

 

วันนี้ เป็นวันเด็ก
ผมมีเรื่องจะคุยกับเด็ก ๆ ตามความเห็นของคนสูงวัย อยากเป็นนักเรียนดี ต้องเอาแบบอย่างพระเยซู พระเยซูเจริญวัยขึ้น โดยมี ธรรมศาลา พระวิหาร และบ้าน หล่อหลอมพระองค์ ผมขอฝากคำขวัญวันเด็ก ให้ โรงเรียน โบสถ์ และบ้านปั้นชีวิตของท่าน คือ


 นั่งอยู่ท่ามกลางครู กะผู้รู้ มิห่างหาย ฟังท่านสอนบรรยาย อภิปราย จะได้เรียน

 ถามไถ่ ไขข้อข้อง ลุ รู้ถ่อง บ่ นั่งเทียน ครวญใคร่ใส่ใจเขียน วิเชียรเจาะ พิเคราะห์ตาม

กล้าตอบมอบความคิด มิปกปิด ฤ ผลีผลาม ลำดับหนึ่งสองสาม สุทัศน์งาม วิชาดี

เรียนรู้มีเป้าชัด ปฏิบัติ วิเศษศรี เสริมงานพระภูมี สุวดี เสมอไป

 

พ่อแม่ท่านปกครอง วิวัฒน์ว่อง เจริญไว ยอมฟัง โอวาทไก๊ด์ พระเจ้าใช้ พิทักษ์เรา

โรงเรียน โบสถ์ ฤ บ้าน ประสานปลูก สิผูกเนา สามผลัดช่วยขัดเกลา วิจิตรเค้า พระกุมาร
 

 Visitor 10

 อ่านบทความย้อนหลัง