คำเทศนา "ทรงสดับ เสียงร้องทุกข์" (อพยพ 2.23-25)Visitor 4

 อ่านบทความย้อนหลัง