คำเทศนา "จากดิน สู่ดาว"

ปฐมกาล 1.26-31

 

 

 Visitor 8

 อ่านบทความย้อนหลัง