คำเทศนา "ความรักของยาโคบ" ปฐมกาล 29.15-30

 Visitor 53

 อ่านบทความย้อนหลัง