คำเทศนา "ยิ่งกว่านั้น สักเท่าใด" (ลูกา 11.1-13)Visitor 18

 อ่านบทความย้อนหลัง