คำเทศนาเสียง

หัวข้อ " ขอพระเจ้าส่งเราออกไปเพื่อประกาศ

ข่าวประเสริฐ และสร้างสาวก "

 

คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อ่อนนุช 24

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา

 

 
 Visitor 10

 อ่านบทความย้อนหลัง