อ่านบันทึก คำหนุนใจพิเศษ

จาก ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์

 

อ.สมเกียรติ หนุนใจพี่น้องในวันศุกร์อธิษฐาน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 วันนั้นเป็นวันที่ฝนตก พายุเข้าไฟดับ พี่น้องทุกคนต่างทุ่มเทรับใช้ อธิษฐานกันอย่างต่อเนื่องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความรักที่มาจากพระเจ้า *หมายเหตุ 1. อ่านจาก ข้อความที่จดไว้ 2. คำว่า "ผม" หมายถึง อ.สมเกียรติเรียกตัวเอง

 Visitor 7

 อ่านบทความย้อนหลัง