ของฝากจากสูจิบัตรเสียง 

หัวข้อ พระเยซูทรงสงสารคน : 06/09/2020

 

Visitor 22

 อ่านบทความย้อนหลัง