เพลง พระสิริทรงประทับ

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

-----

 C       D  G  Bm-C      D       G   Bm-C 

1:พระผู้ทรงสร้างโลกา  ขอทรงเปิดน้ำพระทัย 

           D           Em      C                Am      D7

รวมกองทัพใหญ่ที่ทรงเลือกไว้  รุดเดินหน้าไปสู่ดินแดน 

  C      D      G   Bm-C          D        G  Bm-C

ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย       ฤทธาแห่งองค์จอมราชา 

           D                Em    C

ขอเจิมวิญญาณ โปรดเถิดขอเจิมข้า 

     Am      D7

ขอทรงโปรดให้เป็นเวลา 

 

            G           Bm     Em

C:พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา 

    C           G/B      Am      D7

 และหลั่งไหลไปเป็นพรถึงชนนานา 

         G               Bm          Em

 ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เรา 

 C               D         G

 เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระองค์ 

  C       D    G   Bm-C    D     G    Bm-C

 จอมราชาแห่งโลกา  ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น 

          D       Em

 เป็นการประทานมาอย่างพระสัญญา 

 C         Am     D7

พระกายในความมีชัย 

  C            D        G   Bm-C

ขอทรงโปรดปรานและทรงสัมผัส 

   D         G   Bm-C

ให้กำลังใหม่ในพระองค์ 

       D                  Em       C

 บินขึ้นด้วยปีกจากความระโหยโรยแรง 

 Am        D7

ร่วมกายร่วมใจในสงคราม 

 

 

   F          C G  F           C     G  F

 **พระคริสต์เสด็จมา   เป็นไปตามพระทัย 

 C           G   F           C     D7

 เราทั้งหลายจะได้เห็น   พระสิริแห่งบุตรา 

 

               A           C#m​   F#m​

 ***พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา 

 D        A/C#    Bm    E7

และหลั่งไหลไปเป็นพรถึงชนนานา 

   A              C#m​       F#m​

ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เรา 

  D          E7           A

เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระองค์


Visitor 32

 อ่านบทความย้อนหลัง