เพลง แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

-----

     C           F      C 

1.ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้าแสดง 

Dm   G7

พระคุณประหลาด 

      C           F        C

เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่ 

 G7                C

ล้างใจข้าให้สะอาด 

 

         F                 C    Am

C:แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ 

Dm   G7                C     C7

และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ 

      F                        Em

รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์ 

 Am    G7  G  C

จนถึงกาลวันนั้นได้ 

 

 C           F      C

2:ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ 

Dm   G7

ทรงให้ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร 

   C           F        C

เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท 

 G7                C

จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่ 

 

 C           F      C

3:ไม่รู้ว่าพระวิญญาณดลใจ 

Dm   G7

ให้ข้าเห็นบาปอย่าไร หรือ 

  C           F        C

เมื่ออ่านคำตรัสของพระองค์ 

 C           F      C

จึงเกิดความไว้วางใจ 

 

 C           F      C

4:ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา 

Dm   G7

เวลาเช้าสายบ่ายเย็น 

   C           F        C

หรือข้าต้องถึงความมรณา 

 C           F      C

หรือได้พบในเวหา


Visitor 100

 อ่านบทความย้อนหลัง