เพลง: พระเจ้าของข้าฮาเลลูยา

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

-----

 

1: มาเถิดให้พวกเราทุกคนร่วมกัน 

D

ขอบคุณ พระเยซูคริสต์ 

      G             A          D

และร้องสรรเสริญ ฮาเลลูยา 

        D

แต่ละวันและคืน เวียนหมุนเลยไป 

D

มอบให้ พระเยซูคริสต์ 

      G              A   D

และร้องสรรเสริญ ฮาเลลูยา 

 

 

        D7        A     G

C: มาสาธุการแด่พระนามพระองค์ 

 Em        A            D

ไม่มีผู้ใดที่สมควรจะรับคำนี้ 

     D7      A      G

แด่พระเจ้าผู้เดียว หมดทั้งใจที่มี 

   Em         A7    G   D

มอบถวายแด่พระเยซูด้วยหัวใจ 

 

 

              D                    G

B: แด่พระเจ้าของข้า ฮาเลลูยา 

             Bm         A

โอ โอว พระเจ้าของข้า ฮาเลลูยา 

        D            G

แด่ พระเจ้าของข้า ฮาเลลูยา 

        Em        A7  G        D

มอบถวายแด่พระเยซู ด้วย หัว ใจ 

D

มอบ… ถวายแด่พระเยซู…. ด้วยใจ

 


Visitor 63

 อ่านบทความย้อนหลัง