เพลง พระทรงบังเกิด #BFCchoir #Christmas

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

-----

 D                    A7    D 

1: พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี 

G  A7     D

ชุลีน้อมรับพระเจ้า 

D

ให้ทุกดวงใจ 

D

เตรียมไว้คอยเฝ้า 

A7

เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง 

D      A7                   D

เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง 

D             A7

เชิญเรา เชิญเรา 

D

ร้องเพลงเปล่งเสียง 

 

 

     D                    A7    D

2:พระเจ้าทรงครองโลกจงชมชื่น 

G  A7     D

เริงรื่นร้องเพลงสุนทร 

D

ให้นาทุ่งราบ 

D

น้ำหินดินดอน 

D

สะท้อนเพลงก้องกังวาน 

A7

สะท้อนเพลงก้องกังวาน 

D      A7                   D

สะท้อน สะท้อน เพลงก้องกังวาน 

 

 

   D                    A7    D

3: อย่าปล่อยให้บาปกำเริบคุกคาม 

G           A7     D

อย่างหนามงอกลามในสวน 

D

พระมาอวยพรดับทุกข์ทั่วถ้วน 

D

ของมวลชนชาวโลกา 

A7

ของมวลชนชาวโลกา 

D      A7                   D

ของมวล ของมวล ชนชาวโลกา 

 

 

     D                    A7    D

4:ทรงครองโลกด้วยพระคุณสัจจา 

G           A7     D

ประชาพิสูจน์เห็นจริง 

D

เกียรติความชอบธรรม แจ่มแจ้งอย่างยิ่ง 

A7

อัศจรรย์ความรักพระเจ้า 

D

อัศจรรย์ความรักพระเจ้า 

D      A7                   D

อัศจรรย์ อัศจรรย์ ความรักพระเจ้า


Visitor 22

 อ่านบทความย้อนหลัง