เพลง พระบิดาข้าเทิดทูนพระองค์ 

#BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​

 

 

 

Verse1:

   G   Am7           D  G

1:พระบิดา ข้าเทิดทูนพระองค์ 

         Am7  D   G

มอบชีวิต แด่พระองค์ 

     Am7   D  G

ข้า รัก......พระองค์ 

 

 

Verse2:

2:พระเยซู ข้าเทิดทูนพระองค์ 

มอบชีวิต แด่พระองค์ 

ข้า รักพระองค์ 

 

 

Verse3:

3: พระวิญญาณ ข้าเทิดทูนพระองค์ 

มอบชีวิต แด่พระองค์ 

ข้า รักพระองค์


Visitor 130

 อ่านบทความย้อนหลัง