เพลง พระเยซูคืนชีพวันนี้

#BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ #เพลงชีวิตคริสเตียน #อีสเตอร์

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

Bb            Eb 

1:พระเยซู คืนชีพ 

Bb Eb F  Bb

วันนี้  อาเลลูยา 

Eb      Gm   F Bb

เป็นวันชัย อันสวัสดี 

Eb F Bb

อาเลลูยา 

F                Bb     F

ทรงยอมให้ศัตรูตรึงไว้ 

 Bb C F

อาเลลูยา 

F     Bb              Eb

ไถ่เราให้เข้ามาพึ่งได้ 

Bb Gm Eb  F

อาเลลูยา 

 

 

 

Bb            Eb

2:ก่อนฟ้าโปร่ง 

Bb Eb F  Bb

อุโมงค์ เปิดอยู่ 

Eb F  Bb

อาเลลูยา 

Eb      Gm   F Bb

มิได้พบ  ศพพระเยซู 

   Eb F Bb

อาเลลูยา 

F                Bb     F

ทูตสวรรค์ พลันบอกพวกเรา 

 Bb C F

อาเลลูยา 

F     Bb              Eb

พระองค์ฟื้น คืนชีพ 

Bb Gm Eb  F

แต่เช้า อาเลลูยา 

 

 

 

Bb            Eb

3:ฉันร้องร่ำ กำสรวล 

Bb Eb         F              Bb

เสียใจ อาเลลูยา มารีย์ มักดาลา 

Eb      Gm   F Bb

ใครเอาองค์ ทรงธรรม์ 

Eb        F  Bb   Gm   F Bb

ฉันไป อาเลลูยา  อ่าน ทรง ทัน 

Eb  Gm   F Bb

ทันใดนั้น ฉันพบ 

Bb Gm Eb  F

พระคริสต์ อาเลลูยา 

F     Bb              Eb

แสนตันตื้น ทรงคืน 

Bb Gm Eb  F

ชีวิต อาเลลูยา 

 

 

 

Bb            Eb

4:ทางไม่ไกล 

Bb Eb         F    Bb

ไปเอ็มมาอู อาเลลูยา 

Eb      Gm   F Bb

ร่วมทางไป  เราไม่ 

 Bb Gm Eb  F

ได้รู้ อาเลลูยา 

Eb        F  Bb

จิตร้อนเร่า  เราฟัง 

Gm   F Bb

คำสอน อาเลลูยา 

F     Bb       Eb

ก่อนจำได้   ใช่ ธ 

Bb            Eb

แน่นอน อาเลลูยา 

 

 

 

Bb            Eb

5:ให้พวกเรา สรรเสริญ 

Bb Eb    F    Bb

พระเจ้า อาเลลูยา 

Eb      Gm   F Bb

เกิดความรัก สุดใจ 

 Bb Gm Eb  F

ของเรา อาเลลูยา 

Eb      Gm   F Bb

ชาวสวรรค์ ร่วมสาธุการ 

 Gm Eb  F

อาเลลูยา 

F     Bb       Eb

พระบิดา บุตรา 

Bb            Eb

วิญญาณ อาเลลูยา


Visitor 42

 อ่านบทความย้อนหลัง