พระเจ้าทรงพระเมตตา BFC

I คำเทศนา อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2022

 

พระลักษณะของพระเจ้า มีบันทึกในพระคัมภีร์อย่างมากและเห็นได้อย่างชัดเจน ผมสนใจในเรื่องพระเมตตาของพระเจ้าและอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาศึกษาด้วยนะครับ พระเจ้าสำแดงความเมตตาของพระองค์อย่างไร เมื่อพระองค์เห็นความทุกข์ใจ ความเจ็บช้ำ และความตายที่อยู่ต่อหน้าเรา

 

 

 

Visitor 50

 อ่านบทความย้อนหลัง