เพลง แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู

 

(แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู) พระคุณแบบเดียวกันนี้มีให้ทุกคนที่ร้องหาพระเจ้า เพระว่า “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์” (เอเฟซัส.1:7)

 


 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

Verse1:

    G               C         G

1: แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู 

                   C          D

คือรักษาพระธรรมพระองค์ 

G              C         G

และไว้ใจในพระสัญญานั้น 

          C          Dsus D  G

ซึ่งพระองค์ตรัสแล้ว....มั่นคง 

 

 

 

Chorus:

    G                 C       D

C: ผู้ช่วย ผู้ช่วย คือพระเยซู 

G            C       D

ข้าไว้ใจผู้ทรงปราณี 

G                 C         D

ผู้ช่วย ผู้ช่วย องค์พระเยซู 

              C           D     G

โปรดประทานความเชื่อทวี 

 

 

 

Verse2:

2: แสนปรีดาเมื่อเชื่อพระเยซู 

คือไว้ใจในโลหิตไถ่ 

และวางใจในฤทธิ์โลหิตเลิศ 

ความบาปผิดจะหลุดง่ายดาย 

 

 

 

Verse3:

3: แสนหรรษาเมื่อเชื่อพระเยซู 

ได้ทิ้งบาปถวายใจกาย 

รับชีวิตจากองค์พระเยซู 

ได้พักผ่อนใจสุขสบาย 

 

 

 

Verse4:

4: ข้ายินดีวางใจพระเยซู 

พระผู้ช่วยประเสริฐเหลือหลาย 

ข้าเชื่อว่าพระองค์สถิตอยู่ 

และทรงอยู่ด้วยจนสุดปลาย


Visitor 20

 อ่านบทความย้อนหลัง