พระเจ้ารักษาหายจากโรคประสาท และทาสยาเสพย์ติด

BFC คำพยานชีวิต 13/2022

 

ฟังคำพยานชีวิต ของ คุณ ศรีสุดา ถังสูงเนิน (ดา) สมาชิกคริสตจักรสามัคคีธรรมโพนสว่าง จ.ขอนแก่น ที่พระเจ้าทรงรักษาหายจากโรคประสาท และทาสยาเสพย์ติด ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ช่วยชีวิตของหนูให้กลับมาบ้านของพระองค์อย่างปลอดภัย ยังไม่สายเกินไปที่จะหันจากสิ่งที่ไม่ดี และกลับบ้านของพระองค์

 


Visitor 144

 อ่านบทความย้อนหลัง