ความรักเมตตาของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด

BFC I คำเทศนา อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2022

 

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อประชากรของพระองค์เสมอ เราเห็นพระเมตตาและการชำระของพระองค์ได้ชัดเจนแม้ในยามทุกข์ลำบาก เมื่ออธิษฐานขอการอภัยและหันกลับมาพึ่งพระองค์เพื่อรับการช่วยกู้

 

Visitor 57

 อ่านบทความย้อนหลัง