เพลง สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ (Holy Holy Holy)

 

(เพลง สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ Holy Holy Holy)การสรรเสริญพระเจ้าช่วยให้เราระลึกถึงความดีอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ ให้เรากล่าวคำอธิษฐานของเราถึงพระองค์ พระเจ้า พระองค์คู่ควรแก่คำสรรเสริญ ถึงแม้บางครั้งเราจะรู้สึกสรรเสริญพระองค์ไม่ออก ขอทรงช่วยให้เราสรรเสริญพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นกว่าเดิม

 
บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

#สรรเสริญ #ร้องเพลง #เพลงชีวิตคริสเตียน

 

Verse1:

    D            Bm     A        D

1: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 

  G              D

ผู้เป็นเจ้าทรงเดชา 

A     D   A   E7   A

เวลาเช้าควรข้าพเจ้า 

D    A          E7      A7

ร้องเพลงสรรเสริญพระนาม 

D            Bm      A        D

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 

G                    D

แด่พระเจ้าผู้เมตตา 

Bm D       G   D

ปรากฏเป็นสามนั้น 

Em     A7        D

คือพระเจ้าเดียวกัน 

 

 

Verse2:

2: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 

ชาวสวรรค์ ชาวโลกา 

ชวนกันมาถวายพระเกียรติ 

แด่ผู้เป็นเจ้าองค์เดียว 

องค์ผู้บริสุทธิ์นั้น 

ควรมนุษย์จะบูชา 

ผู้ทรงสภาพอยู่ 

ตลอดกาลเวลา 

 

 

 

Verse3:

3: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 

แม้บางครั้งความมืดบัง 

ทำให้ตาคนบาปเรานี้ 

ไม่อาจเห็นรัศมี 

แต่พระองค์ยังเป็นอยู่ 

ไม่มีใครเทียบเทียมได้ 

สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดช 

ความรักความเมตตา 

 

 

 

Verse4:

4: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 

ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา 

ราชกิจพระองค์สำแดง 

อำนาจในจักรวาล 

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 

ผู้ทรงรักชาวโลกา 

ปรากฏเป็นสามนั้น 

คือพระเจ้าเดียวกัน.


Visitor 11

 อ่านบทความย้อนหลัง