เพลง พระบิดาโปรดทรงเมตตา

 

(เพลง พระบิดาโปรดทรงเมตตา) เราสามารถอุ่นใจได้ว่า แม้เมื่อเราผิดพลาดไปพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อยังคงเสด็จมาหาเราด้วยพระเมตตาและความเห็นใจอันไม่มีสิ้นสุด!

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 C                 C7        F            C

 1: พระบิดาโปรดทรงเมตตา ข้ามาเฝ้าในพระนิเวศน์

 

                        A7               Dm-G7

 ถ่อมใจลงจำเพาะพระพักตร์ขององค์พระเจ้า

 

       C            C7           F     F#dim

 ด้วยวางใจองค์ทรงฤทธิ์ ด้วยสิ้นสุดใจในชีวิต

 

  C   Dm-G7      C-C7

 พระทรงฟังในยามยากลำบาก

 

 

   F      F#dim    C    A7

  C: ข้าเชื่อในพระเจ้า  ข้าเชื่อวางใจ

 

  Dm    G7          C           C7

  ทุกสิ่งเป็นได้โดยพระนามเกรียงไกร

 

  F          F#dim C   A7

  ข้าเชื่อในพระเจ้า  ผู้ทรงฤทธิ์

 

   Dm       G7     C

  สรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่


Visitor 15

 อ่านบทความย้อนหลัง