รักไท้ อภัยเสมอ BFC I คำเทศนา

อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2022 (รอบ 1)

 

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน”เราได้รับการอภัยมาเปล่าๆ เราจึงควรอภัยให้ผู้อื่นเปล่าๆด้วยเช่นกัน - ฟังคำเทศนาประจำสัปดาห์ (รอบ1) ได้เลย และไม่ลืมนำคำถามตอบสนองพระคำไปย่อยในกลุ่มเซลล์กันด้วยน้า

 

Visitor 7

 อ่านบทความย้อนหลัง