วิถีชีวิตคนกรุง

 ศ.บ

 

 

 

             คิดสักนิด

 พระเจ้าสร้างคนเราให้เราแสวงหาพระเจ้า พระคัมภีร์บอกว่า  พระองค์ทรงสร้างเราตามแบบพระฉายของพระเจ้า คือสร้างให้เรามีจิตวิญญาณภายในเหมือนพระองค์ 

 

ไม่เหมือนสัตว์  เรามีความสามารถในการคิด ใคร่ครวญ ประมวลสิ่งที่พบเห็น เราสามารถรู้เหตุรู้ผล  เปาโลกล่าวว่า “พระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกชาติให้สืบสายโลหิตอันเดียวกัน อยู่ทั่วพิภพโลก และได้กำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่ เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้า และมุ่งหวังจะคลำให้พบพระองค์ ที่จริงพระองค์มิได้อยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย” (กิจการ 17:26-27)  

 

 

 

             คนไทย จีน  แขก ฝรั่ง เหมือนกันหมด  โลกถูกแบ่งออกเป็นชาติและภาษา 

 

             เราเติบโตขึ้นมา  ด้วยการสังเกตเห็นสิ่งต่าง ๆ  เราตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆเหล่านี้  และเราก็พยายามไขว่คว้าหาความสุขเข้ามาหาตัว  อับราฮาม มาสลาว  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ เขียนทฤษฎีความต้องการของคน ว่า  คนเรามีความต้องการ 5 อย่าง ตามลำดับ

 

(1) ต้องการทางกาย เช่น อาหาร น้ำ การพักผ่อนหลับนอน (2) ความปลอดภัย ที่พักอาศัยที่เป็นของตนเอง (3) การเป็นส่วนของสังคม และความรัก (4) ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า (5) ความอิ่มใจ  พอได้ 1 แล้วก็อยากได้ 2 พอได้ 2 แล้วก็อยากได้ 3, 4, 5 ตามลำดับ แต่ มาสลาว ก็มิได้พูดถึงความต้องการฝ่ายวิญญาณ  ที่มีความสำคัญยิ่ง  คนเราไม่อิ่มหรอกถ้าไม่ได้สัมผัส หรือสัมพันธ์กับพระเจ้า  เราเป็นเหมือนกิ่ง พระเจ้าเป็นต้น  กิ่งขาดจากต้นก็ขาดน้ำเลี้ยง  ขาดชีวิต ขาดชีวิตชีวา (ยอห์น 15:5) เราเหงา แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราขาดอะไร จนกว่าเราได้มาพบพระเจ้า      

 

 

            ผมเขียนบทกลอนต่อไปนี้  จากการสังเกตคนในกรุงเทพ เราเกิดมา  โดขึ้น เดินเข้าสู่ ระบบที่ถูกวางไว้ ด้วยแรงผลักดันว่าจะได้ความสุข  แต่ความสุขแท้อยู่ที่เราได้มาพบพระเจ้าต่างหาก  อย่ารอให้สาย  ให้เราเข้ามาหาพระเจ้าเสียแต่วันนี้

 

 ชาวกรุง มุ่งขวนขวาย    สบายกาย มุสร้างตัว  

 ยาจก ถึงเจ้าสัว     มิใช่เกิน ก็เดินดิน

 เริ่มแรก ขอแต่เพียง   จะนอนเตียง และมีกิน

 ปลดเปลื้อง เรื่องหนี้สิน  สะสางบิล สะสมมา

 

 เช้าตรู่ ออกจากบ้าน   ขยันงาน แสวงหา

 เพิ่มพูน สิเงินตรา      มิถอยท้อ ระย่อใจ

 จากห้อง ที่เคยเช่า    ก็วางดาวน์ วิมานใหม่

 คอนโด มิโตใหญ่      ก็พอใจ มิไหลหลง

 

 อยู่ไป ไม่กี่ปี   กะหมดหนี้ จะต้องส่ง

 ผ่อนบ้าน ฐานมั่นคง  วิเศษสุด วิมานแมน

 จิตใจ ไม่อิ่มเอม   มิปรีดิ์เปรม เกษมแสน

 ปัจจัย ไม่ขาดแคลน  ฤ ทดแทน สราญรมย์

 

 เสาะหา ความบันเทิง  ระเริงจิต วิศิษฏ์สม

 ขอจิต ได้เริงรมย์  ชะรอยใจ จะเติมเต็ม

 ไนต์คลับ คาสิโน  วิดีโอ และตู้เกม

 หาสุข เหมือนหาเข็ม  มิพบใน ทะเลลวง

 

 

 

  ผ่านไป ค่อนชีวิต  พินิจว่า พระเจ้าห่วง

  เงินทอง ของทั้งปวง  บ่จีรัง ฤ ยั่งยืน

  เวลา คือวารี  มิเคยมี จะกลับคืน

  สิ้นเปลือง กับเรื่องอื่น  วิเวกใจ ฤทัยถอน

 

  พระเย ซูตรัสว่า   แสวงหา  พระเจ้าก่อน

  สินทรัพย์ และพระพร   สิแน่นอน จะตามมา

  เลือกทาง เดินให้ถูก     มิพันผูก กะเงินตรา

  พระเจ้า ทรงสัญญา    มหึมา มหาชัย

 

  มุ่งมั่น ขันอาสา   พระบัญชา ธ สั่งไว้

  ประกาศ ให้ทั่วไทย   มุเหนือใต้ จะได้ฟัง

 มุ่งป่าว ข่าวประเสริฐ   พระคุณเลิศ พระทัยหวัง

 ความรอด ทอดมายัง   ประชาทั้ง ประชุมชน

 

 ชีวิต กลับพบสุข    อภิมุข ผลิตผล

 หนุ่มสาว เฒ่าหมองหม่น  พระช่วยพ้น ทุรนใจ

 เปลี่ยนได้ เพราะพระคริสต์  ประสิทธิ์รัก ประจักษ์ใส

 สัมผัส ชีวิตใหม่   ฤ สุขใด  จะ เปรียบปาน  

 

 ตัวเรา กลับพบสุข     ฤดี เปรม เกษมสานต์

 ช่วยคน ทุกข์เบิกบาน   ผละ ผองพาล อดีตตน

 วันนี้  เขาสุขสันต์    ก็ พลอยฝัน สวรรค์ชน

 พระเจ้า ฟ้าเบื้องบน   ประทานสุข สิ แท้เอย     

 

             

 

         กษัตริย์ซาโลมอน  เป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่ามั่งคั่ง  และมีปัญญามากที่สุดในโลก พระองค์มีทุกอย่างที่พระองค์ต้องประสงค์  พระองค์ก็เขียนบทความไว้ในธรรมปัญญาจารย์ ว่า “ข้าพเจ้าทำการใหญ่โต สร้างเรือนหลายหลัง ทำสวนผลไม้และสวนหย่อนใจหลายแห่ง ปลูกต้นไม้ สร้างสระน้ำหลายสระสำหรับตัวเอง ข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงไว้ มีฝูงแพะแกะ เป็นสมบัติ สะสมเงินทองไว้ด้วย  ...มีนักร้องชายหญิงสำหรับตัวและเมียน้อย ซึ่งเป็นสิ่งชอบใจผู้ชาย ข้าพเจ้าเป็นใหญ่เป็นโตกว่าบรรดาคนที่เคยอยู่มาก่อนข้าพเจ้า สิ่งใดๆที่นัยน์ตาของข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบัง หรือห้ามใจจากความสนุกสนานใดๆ” (ปญจ 2:4-10)   แล้วตอนท้าย พระองค์ก็ตรัสว่า “ดูเถิด   ทุกอย่างก็อนิจจัง คือกินลมกินแล้ง” (11)

 

 

 

      แล้วเราจะหลงเดินไปทางเดียวกับซาโลมอน  โดยไม่เสาะหาพระเจ้าหรือ    

 

      พระเยซูตรัสว่า  เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย  สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านั้น ไม่เหมือนโลกให้  อย่าให้ใจท่านวิตก  อย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27) เมื่อเรามีพระเจ้า เราก็ได้ทุกอย่าง เมื่อเรามีพระเจ้าเราก็ได้ความสุขและความอิ่มใจ ความมั่นคงของเราไม่ได้ครอบคลุ่มเฉพาะในโลกนี้ แต่ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าด้วย 

  

      ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ                         

 


Visitor 99

 อ่านบทความย้อนหลัง