พระคำ พระคุณ พระคริสต์ (ตอน 3)

BFC I คำเทศนา อาทิตย์ 8 มกราคม 2022 (รอบ 2)

 

มาถึงตอนที่ 3 กันแล้ว มาเรียนรู้เข้าใจ ค ที่ 3 ด้วยกันน่ะครับนั้นคือ (พระคริสต์) เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)

 

Visitor 32

 อ่านบทความย้อนหลัง