เพลง พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ

 

 เราสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราอย่างสัตย์ซื่อ เมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลำบาก เราจึงสามารถพูดเช่นเดียวกันได้ว่า ความหวังอันยิ่งใหญ่ของเราผู้อยู่เบื้องล่างคือความช่วยเหลือจากพระเจ้าเบื้องบน

 

 

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ เฉลิมฉลอง และอื่นๆ

--------------------------------------

Verse1:

    D            A                G         D

1: พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ คือพระบิดาเจ้า 

G                 D                 Bm  E           A

ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง เหมือนเงา..เช้าค่ำผันผวน 

A7             D                    G        A

ความรักเมตตาของพระองค์ ไม่ทรงแปรปรวน 

G           D            A  A7   D

ถ้วนทุกสมัยสืบไป เป็นนิจนิรันดร์ 

 

 

Verse2:

2: ฤดูเวลาไม่ว่า ฤดูหนาวหรือร้อน 

ดาราตะวันจันทร ภมรปักษา 

คณาป่าไม้ใหญ่น้อย ร่วมกันสำแดงว่า 

พระองค์ทรงซื่อสัตย์ และทรงรักเมตตา 

 

 

Chorus:

     A            D

C: พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ 

B            Em

พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ 

A7          D                E7       A

ทุกมื้อเช้าค่ำ ความเมตตามีใหม่ๆ 

A7            D                 G

เมื่อข้าต้องการสิ่งใด พระองค์ประทานให้ 

G            D                A7         D

พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ แก่ข้าพระองค์ 

 

 

Verse3:

3: พระเจ้าทรงยกโทษให้ ประทานความสุขใจ 

พระองค์สถิตอยู่ใกล้ ทรงช่วยแนะนำ 

ค้ำชูกำลังให้ข้า วันนี้วันข้างหน้า 

ทรงอวยพระพรมากเหลือที่จะนับได้


Visitor 10

 อ่านบทความย้อนหลัง