เพลง เราจะเดินในทางของพระเยซู

ประกอบท่าทางโดย BFCเด็กรวีคริสตจักร 2/2023

 

 ความเชื่อฉายแสงสว่างที่สุดในหัวใจแบบเด็ก ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆให้เติบโตขึ้นเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับ

 

Visitor 17

 อ่านบทความย้อนหลัง