ของประทานในคริสตจักร BFC

I คำเทศนา อาทิตย์ 22 มกราคม 2023 (รอบ 2)

 

 เราได้รับของประทานต่างกันเพื่อใช้ในเวลาต่างกันและด้วยวิถีทางที่ต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้ด้วยความรักเพื่อ

“เสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญ” (เอเฟซัส 4:12)

 

Visitor 91

 อ่านบทความย้อนหลัง