เพลง องค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำการดี

 
 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ เฉลิมฉลอง และอื่นๆ

--------------------------------------

E A E 

1: องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ทรงกระทำการดี 

E      B   E

รักษาคนง่อยหาย  เปลี่ยนคนใบ้ให้เปล่งวจี 

E A    E

คนตาบอดแลเห็น ช่วยคนเป็นเป็นเสรี 

E B E

องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ทรงกระทำการดี 

 

 

E C#m

C: ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระบิดา 

           E B E

ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงฤทธา 

        E C#m

ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระบิดา 

            E  B           E

ผู้ทรง ส่งพระบุตรมา


Visitor 59

 อ่านบทความย้อนหลัง