เพลง ธงพระนาม

 

ธงพระนาม


         ชีวิตคือการต่อสู้   เรากำลังอยู่ในสงคราม เรามิได้ต่อสู้กับคน  แต่เป็นการต่อสู้กับปัญหาที่ รุมล้อมรอบตัว ทั้งเรื่องสุขภาพ เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการเข้าใจผิด  เราต่อสู้กับมาร  เราต้องเอาชนะให้ได้  ดาวิดกล่าวว่า ในวันแห่งความยากลำบาก พระองค์ช่วยท่านให้มีชัย ครับ  พึ่งพระองค์ แล้วท่านจะโบกธงชัย  ด้วยความยินดี

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ เฉลิมฉลอง และอื่นๆ

--------------------------------------

 

1: ธงพระนาม โบกงามสง่า รัก ประ จักษ์ ตา น่า กลัว เกรง

รัก พระ องค์ คือ ธง ปลิว ไ สว  เทิด พระ ผู้ ไถ่ ด้วย บท เพลง (2X)

 

 

2: ฉัน มี ความ สุข ดุจ ธง

โบก อยู่ เหนือ วัง แห่ง จิต ใจ (x3)

เพราะ พระ คริสต์ ทรง ส ถิต ณ ที่ นั่น

 

 

3: โอ ชัก ธง ขึ้น สู่ ท้อง ฟ้า

ให้ ชาว โลก ได้ เห็น  (X3)

โอ ชักธงขึ้น สู่ท้องฟ้า ให้ชาวโลกได้เห็น

เพราะพระคริสต์ ทรงสถิต ณ ที่นั่น


Visitor 49

 อ่านบทความย้อนหลัง