เพลง ได้ยินเสียงของพระเจ้า

 

พระเจ้าตรัสกับเราในพระวจนะของพระองค์ (1 ธส.2:13) เมื่อคุณหยิบพระคัมภีร์อ่าน คุณจะได้ยินเสียงของพระองค์เช่นกัน พระเจ้ารักคุณมากกว่าที่คุณเคยรู้ และทรงปรารถนาให้คุณฟังสิ่งที่พระองค์ต้องการจะตรัส

 

 


version1 - คุณซาฟัสร้องนำ

version2 -คุณกิตติ +ต้นเสียงนำ คุณซาฟัส

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ เฉลิมฉลอง และอื่นๆ

--------------------------------------

Verse1:

 

        D

1: ได้ยินเสียงของพระเจ้า 

     Gm  A7        D

เรียกข้า  ให้มาเข้าเฝ้า 

     D

พระองค์ชำระความบาปหมดเวร 

    Em A7          D

ด้วยโลหิตจากกางเขน 

 

 

Chorus:

   D                  G  D

C: ขอพระองค์เมตตา 

    Em      A7

ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้ 

D

ขอพระโลหิตจากกางเขน 

   Em    A7           D

ล้างบาป ให้สิ้นกรรมเวร 

 

 

Verse2:

     D

2: แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป 

    Em   A7             D

พระองค์ ประทานเรี่ยวแรง 

       D

มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด 

      Em A7             D

โปรดให้  สะอาดผ่องใส 

 

 

Verse3:

          C        G       C

3: พระองค์สัญญาแน่นอน 

   Dm G7   C

แก่ผู้จงรักภักดี 

       C             F    C

มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี 

      Dm     G7        C

เพราะว่าพระองค์คุ้มครอง 

 

 

Verse4:

        C    G        C

4: ไชโยโลหิตประเสริฐ 

   Dm      G7    C

ไชโยความรักล้ำเลิศ 

    C                    F         C

ไชโยความรอดขององค์พระคริสต์ 

     Dm       G7       C

เป็นฤทธิ์และความสัจจา


Visitor 244

 อ่านบทความย้อนหลัง