เพลง เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน

 

ขณะที่เราดำเนินอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเยซู ให้เราระลึกถึงจุดประสงค์ของการเดินทาง และบากบั่นจนถึงวันที่เราพบองค์พระผู้ช่วยให้รอดโดยตรง เพราะเป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉันคือรัก/รู้จัก/รับใช้/ใกล้ชิดพระองค์

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ เฉลิมฉลอง และอื่นๆ

----------------------------

 

Verse1:

          D              Bm

1: เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

Em7                       A7

คือรักพระองค์ [รักพระองค์] 

     Em             G    A7

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

Dsus       D    G       D

คือรักพระองค์ [รักพระองค์] 

              G     Dmaj7

ฉันอยากจะรักมากขึ้น 

              Em7 A7 D

ฉันอยากจะรัก  มากขึ้น 

                      Bm

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

Em7 G        D

คือ....รัก..พระองค์ 

 

 

Verse2:

2: เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

รู้จักพระองค์ [รู้จักพระองค์] 

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

รู้กจักพระองค์ [รู้จักพระองค์] 

ฉันอยากรู้จักมากขึ้น 

ฉันอยากรู้จักมากขึ้น 

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

รู้จักพระองค์ 

 

 

Verse3:

3: เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

รับใช้พระองค์ [รับใช้พระองค์] 

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

รับใช้พระองค์ [รับใช้พระองค์] 

ฉันอยากรับใช้มากขึ้น 

ฉันอยากรับใช้มากขึ้น 

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

รับใช้พระองค์ 

 

 

Verse4:

4: เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

ใกล้ชิดพระองค์ [ใกล้ชิดพระองค์] 

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

ใกล้ชิดพระองค์ [ใกล้ชิดพระองค์] 

ฉันอยากใกล้ชิดมากขึ้น 

ฉันอยากใกล้ชิดมากขึ้น 

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

ใกล้ชิดพระองค์


Visitor 51

 อ่านบทความย้อนหลัง