เพลง ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ

 

ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ทรงมีต่อลูกๆที่พระองค์ทรงรักเสมอมานั้น สร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากรู้จักพระองค์ และเมื่อเราทำเช่นนั้น คนอื่นจะเชื่อวางใจในพระองค์ นมัสการ ติดตาม และประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ร่วมกันกับเราได้

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ เฉลิมฉลอง และอื่นๆ

--------------------------------------

Intro: B | B | E | E | G#m | E |

 

Verse1:

         B              G#m

1: จิตใจของฉัน นี่เป็นเวลาสรรเสริญ 

E                                           B

นี่เป็นเวลาที่ฉัน จะเข้ามาต่อพระพักตร์ 

     B                        G#m

ฉันได้ยินเสียง เป็นบทเพลงแห่งความหวัง 

       E                                                 B

เรียกจิตใจที่บอบช้ำ เป็นเสียงเรียกให้เข้าไป 

 

 

Pre-chorus:

                      E

P: ในที่แห่งการทรงสถิตพระองค์ 

                B/D#

ในที่ๆ เสียงเพลงกังวานก้องไป 

              E

ในที่ๆ หัวใจมีความเปรมปรีดิ์ 

             F#sus        F#

ในที่ๆ ได้พบพระองค์ 

 

 

Chorus:

                      B

C: เพราะฉันจะสรรเสริญพระองค์อีก 

           E

ตลอดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ 

       G#m

ไม่มีใครสามารถหยุดฉัน 

                 E

จากการสรรเสริญพระองค์ 

          B

ตราบที่ฉันยังมีลมหายใจ 

            E

ปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไป 

         G#m

ทุกสิ่งในชีวิตของฉัน 

                E

ถูกสร้างมาเพื่อพระองค์ 

     F#   B

เพื่อสรรเสริญ 

 

Midtro: | E | G#m | E |

 

 

Verse2:

        B                   G#m

2: จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 

    E                                               B

จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 

                         G#m

จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 

    E                                               B

จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน

 

 

Solo:

E | G#m | E | B | B | E / B / | G#m | E |

 

 

End:

  E                       G#m

E: ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ 

E                       B

  ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ


Visitor 64

 อ่านบทความย้อนหลัง