The Great Commission พระมหาบัญชา

BFC I คำเทศนา อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2023 (รอบ 2)

 

คำสั่งสุดท้าย ของผู้นำที่ปั้นศิษย์มานาน 3 ปี ย่อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุด คำสั่งของพระเยซู กับสาวก และผู้เชื่อทั้งหลายในปัจจุบัน เราเรียกว่า “พระมหาบัญชา” และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ มาตั้งแต่ทรงสร้างมนุษย์คู่แรก ครับ ขอฟังคำบรรยายนี้น่ะครับ

 
Visitor 57

 อ่านบทความย้อนหลัง