ขยับฐานใกล้ ขยายถิ่นไกล BFC

I คำเทศนา อาทิตย์ฉลองโบสถ์ 54ปี 3 กันยายน 2023 (รอบ 2)

 

ขยับฐานใกล้ ขยายถิ่นไกล Extend the house, Reach out afar. นี่คือ หัวข้อ ของงานครบรอบ 54 ปี BFC ปีนี้ ซึ่งมาจาก อิสยาห์ 54:2-3 เพราะการเสด็จมา ยอมทนทุกข์ของพระคริสต์ (อิสยาห์ 53) พระองค์ทรงตื่นเต้นที่จะได้เห็น ผู้คนจำนวนมาก ทั้งใกล้และไกล ตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้ และในอนาคต เข้ามารับความรักอันประเสริฐของพระองค์ “จงเปล่าเสียง ร้องเพลง ให้เสียงดัง”

 

Visitor 45

 อ่านบทความย้อนหลัง