ข้อคิด 3ข (ขยับฐานใกล้ ขยายถิ่นไกล)

BFC I คำเทศนา อาทิตย์ฉลองโบสถ์ 54ปี 3 กันยายน 2023 (รอบ 1)

 

ข้อคิด 3ข จากพระวจนะคำของพระเจ้า ในอิสยาห์ 54:1-3 (ขยับฐานใกล้ ขยายถิ่นไกล)

 
Visitor 62

 อ่านบทความย้อนหลัง