การแสดงเต้นประกอบเพลง 

| เพลง Every Move I Make (ทีมรวีเด็กคริสตจักร)

 

 

credits- Every Move I Make | Dance-A-Long with Lyrics | Kids Worship

 

---------------------

BFC รวีวารศึกษาเด็ก:   

 

 / @bfc5780    

Facebook รวีวารศึกษาเด็ก: facebook.com/BFCSUNDAYSCHOOL

Website คจ.: mobile.bangkokfellowship.com

Line@ : @bangkokfellowship

--------------------

 

Every move I make, I make in you

You make me move, (Jesus)

Every breath I take I breath in you

Every step I take, I take in you

You are my way (Jesus)

Every breath I take I breath in you

Na, Na Na Na Na Na Na

Na Na Na, Na Na Na Na Na Na

Every move I make, I make in you

You make me move, (Jesus)

Every breath I take I breath in you

Every step I take, I take in you

You are my way (Jesus)

Every breath I take I breath in you

Waves of mercy Waves of grace

Everywhere I look I see your face

Your love has captured me

Oh my God, this love, how can it be?

Na, Na Na Na Na Na Na

Na Na Na, Na Na Na Na Na Na

Every move I make, I make in you

You make me move, (Jesus)

Every breath I take I breath in you

Every step I take, I take in you

You are my way (Jesus)

Every breath I take I breath in you

Waves of mercy Waves of grace

Everywhere I look I see your face

Your love has captured me

Oh my God, this love, how can it be?

Na, Na Na Na Na Na Na

Na Na Na, Na Na Na Na Na Na

 


Visitor 48

 อ่านบทความย้อนหลัง