เพลง บ้านหลังนี้

 

ข้าแต่พระเยซู ในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรของพระองค์ ขอโปรดทรงสร้างข้าพระองค์ต่อไปในพระองค์ ฟังเพลงบ้านหลังนี้ บ้านที่เราทุกคนนั้นรัก อบอุ่น และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนบ้านหลังนี้ มากยิ่งขึ้นต่อๆไป

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

G                                          Bm 

1: จากวันวานที่ผ่านมา จดและจำในพระคุณ 

Em                      Bm

ที่พระองค์ทรงเมตตา 

C                      D

ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน 

     Bm          En

ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน 

            D

รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 G                                      Bm

อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์ 

Em                       Bm

ผู้ทรงนำพาพวกเรา 

C                  D                  Bm         Em

หากมีใครที่สิ้นหวัง และหากมีใครที่หลงทาง 

Am          D              G

ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์ 

 

 

  C               Bm                     Am

C: แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์ที่มี 

Bm             C                        D

ให้เรามั่นคงไม่เคย เปลี่ยนแปลง

G                   D             Em

B:จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้ 

                          C

จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ 

              Am            D

สุดตัวสุดใจกำลังที่มี 

G     D         Em          C

บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้ 

                  C

เราจะรักษาดังดวงใจ 

                Am           D      G

ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน 

 

 

G                                          Bm

2: เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ 

Em                        Bm

จะเดินในทางพระองค์ 

C                        D

หากหนึ่งคำเป็นดังแสง 

     Bm        Em

เราจะร่วมส่องสว่างให้งดงาม 

Am                  D                        G

ประกาศความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์
Visitor 41

 อ่านบทความย้อนหลัง