เพลง ให้ข้าหายดี

 

ชีวิตบางช่วงก็ดูสิ้นหวัง แต่เช่นเดียวกับราวี เราพบความหวังในพระเยซูผู้ทรง “เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต”ได้ พระเจ้าทรงปรารถนาจะประทานชีวิตอันบริบูรณ์ มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ประทานชีวิตใหม่ให้เราได้

 
บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

Intro: | C | G | C / Em / | D | C / G / | D / G / |

| C / Em G | D / /

 

 

Verse1:

        C                 D                       C  G

1: ข้าแสวงหา ต้องการพระองค์ เหนือผู้..ใด 

        C                 D                   C    G

โปรดทรงรักษา ข้าเชื่อพระองค์ จะเยียวยา 

    C                 D                    G               C

ข้าจึงเข้ามา โดยพระสัญญา เข้าใกล้พระองค์ 

     Am             C                 D

ขอปกคลุมตัวข้าไว้ และทรงสัมผัส 

 

 

Verse2:

          C                      D                     C  G

2: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 

   C                 D              C  G

ผู้ทรงรักษา ทุกโรคภัย ทรงฤทธา 

      C                       D                 G             C

พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา ให้ข้ามองเห็น 

     Am                             D

ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน 

 

 

Chorus:

                       C

C: รอยแผลพระองค์ นำการเยียวยา 

               G

โลหิตพระองค์ ทรงมอบชีวา 

                C                               D

พระคำพระองค์ ทรงทำให้ข้าได้มีเสรี 

                 C

กางเขนพระองค์ นำข้าเข้าไป 

            G                       Em

ในที่ประทับ แห่งฤทธา พระสิริ 

                 Am           G                   C to Verse3 G / D

และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดี โดยพระองค์ 

 

Verse3:

          C                      D                     C  G

3: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 

   C                D           C  G

ผู้ทรงรักษา ทุกหัวใจ ทุกวิญญาณ 

      C                       D                   G          C

พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา และสัมผัสข้า 

       Am                               D

ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้ามี 

 

REPEAT : [Chorus(2x)]

 

Solo: | C | G | C / Em / | D |

         | C | G | C / Em / | D |

         | C | G | C / Em / | D |

         | C | Bm / G / | C / Em / | D |


Visitor 34

 อ่านบทความย้อนหลัง