กายสุข (จิตใส) ใจสะอาด วิญญาณสบาย

I คำเทศนาอาทิตย์ 17 กันยายน 2023 (รอบ 2)

 

มาเรียนรู้องค์ประกอบที่พระเจ้าสร้างในมนุษย์ทุกคนให้มีกายที่เป็นสุข

จิตที่สดใสใจที่สะอาดและวิญญาณที่สบายตั้งแต่วันนี้ด้วยกันครับ

 





Visitor 66

 อ่านบทความย้อนหลัง