เพลง มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอสอนให้เรามีความชื่นชมยินดีเต็มเปี่ยมที่มาจากการขอบพระคุณขอทรงช่วยให้เราพบพระพรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราบ่นและให้เราขอบคุณพระองค์และผู้อื่นอยู่เสมอ

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

Verse1:

        G             C            G

1: มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา 

                                   D

ถ้าเราเชื่อจึงจะเห็นได้แก่ตา 

G                    C           G

พระบิดาประทับคอยทุกเวลา 

                             Am G D   G

และเดี๋ยวนี้ยังเตรียมที่....ไว้คอยท่า 

 

Chorus:

                        D

C: ในเวลา ไม่ช้านาน 

        D7                   G

จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ 

                    C

ในเวลา ไม่ช้านาน 

        G       D7 G D G

จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ 

 

Verse2:

2: เราจะร้องเพลงบรรเลงโมทนา 

ในสวรรค์เราพากันเปรมปรีดา 

ไม่เป็นทุกข์มีแต่สุขชั่วกัลปา 

เพราะได้อยู่กับพระเจ้าบนเมืองฟ้า 

 

Verse3:

3: ขอบพระคุณพระบิดาผู้ประทาน 

สรรเสริญด้วยบทเพลงอันสำราญ 

เพื่อเป็นการสำแดงความกตัญญู 

แด่พระองค์เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

 


Visitor 32

 อ่านบทความย้อนหลัง