เรียนเป็นผู้นำจากโมเสส BFC I

คำเทศนา อาทิตย์ 17 กันยายน 2023 (รอบ 1)

 

 มีตำราเขียนเรื่อง “คุณสมบัติการเป็นผู้นำ” ที่ประสบความสำเร็จมากมายใน วงการธุรกิจ   วันนี้ ลองมาฟัง คุณสมบัติผู้นำฝ่ายวิญญาณ ที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ นั่นคือ “โมเสส”  ท่านนำคนเป็นล้าน ออกจากอียิปต์ ไปยังปาเลสไตน์ ฝ่าอุปสรรคนานา  ครับ คุณสมบัติของท่าน ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ใหม่ ชัดเจน ฟังคำบรรยายนี้ น่ะครับ

 


Visitor 55

 อ่านบทความย้อนหลัง